Наблюдение на птици

birding_lodge__13_1В района на къща за гости „ Пеликан „ са установени до сега над 200 вида гнездящи и мигриращи птици, което е предпоставка за много добър  успех ,при наблюдението на птици. Това е едно от най-добрите  места в Европа за подобно развлечение.
Величествения Дунав , езерата Сребърна и Малък преславец , степите и прорязващите ги суходолия, както и горите наоколо, са предпоставка за изключително биоразнообрази и богата орнитофауна. Могат да се наблюдават редки и красиви Европейски видове, като Къдроглав и Розов пеликан, Малък корморан, всички европейски видове чапли, Червен ангъч, Белоока потапница, Черноврат и Червеноврат  гмурец, Късопръст ястреб,  Ястреб врабчар и Голям ястреб, Белоопашат мишелов, Осояд, Малък орел, Малък креслив орел, Орел змияр, Морски орел, Сокол Орко, Авлига, Синя гарга, Пчелояд, Почти всички европейски видове кълвачи, много видове дребни птици.


Speak Your Mind

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>