Фотография сред дивата природа

23-30 May 2015 30 April – 7 May 2016 21-28 May 2016 The tour will be carried out in close proximity of the majestic river Danube and the Nature Reserve Srebarna, which is under UNESCO’s aegis being a Monument of the World Nature Heritage. During the entire sojourn we will be accommodated at the Pelican Birding Lodge. The chief attraction will be the taking of photos from two hides positioned in such a way as to enable us take shots in the morning and in Continue reading →

Наблюдение на птици

В района на къща за гости „ Пеликан „ са установени до сега над 200 вида гнездящи и мигриращи птици, което е предпоставка за много добър  успех ,при наблюдението на птици. Това е едно от най-добрите  места в Европа за подобно развлечение. Величествения Дунав , езерата Сребърна и Малък преславец , степите и прорязващите ги суходолия, както и горите наоколо, са предпоставка за изключително биоразнообрази и богата орнитофауна. Могат да се наблюдават редки и красиви Европейски видове, като Къдроглав и Розов пеликан, Малък корморан, всички Continue reading →