Наблюдение на водни кончета

Районът е изключително богат на водоеми . Както езера и блата , така и по-големи реки и малки поточета.Тези хидробиоложки особености на областта допринасят за изключителното богатство по отношение на видовете водни кончета. Трябва също да се отбележи , че България не е добре проучена в това отношение и може  да се очакват изненади, като редки и нови за страната и Европа видове.

Orthetrum albistylum

Orthetrum albistylum

Calopteryx splendens

Calopteryx splendens