Фолклор и традиции

Както навсякъде в България и тук в Добруджа фолклорът и традициите са уникални.